De contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De huidige contributie bedraagt voor een gezin € 35,-
en voor een alleenstaande € 17,50 per jaar.
De contributie wordt automatisch geïncasseerd.

Vanaf de leeftijd van 55 jaar geldt er een éénmalig entreebedrag.