De vereniging is in maart 1916 opgericht voor onbepaalde tijd. Het doel van de vereniging is op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart van een overledene. Deze hulp leidt ertoe dat de overledene op de meest waardige en passende wijze, overeenkomstig zijn of haar wens, naar de laatste rustplaats gebracht zal worden. Tevens wil men als vereniging voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging heeft primair een lokaal karakter en bestaat uit leden. Personen vanaf achttien jaar kunnen lid worden van onze vereniging. Personen jonger dan achttien jaar waarvan een ouder lid is en aangemeld bij de vereniging, zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Een lidmaatschap eindigt, door het overlijden van het lid, door opzegging van het lid (drie maanden voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk bij de secretaris) of door opzegging namens de vereniging.

Iemand die gaat verhuizen, kan aangeven dat hij of zij zijn of haar lidmaatschap wenst voort te zetten of te be├źndigen. U kunt hiervoor gebruik maken van het verhuisformulier.

Bij een overlijden dient u altijd contact op te nemen met Westera Uitvaartverzorging te Vries, bereikbaar op telefoonnummer:  0592 - 543082