In het verleden werden vergoedingen in natura verstrekt. De vereniging betaalde het klokluiden, de dragers, de dames voor de koffie, de rouwauto etc.

In de loop der jaren zijn er meer leden die kiezen voor een crematie dan een begrafenis. De kosten van een begrafenis zijn hoger dan van een crematie, hierdoor ontstaat er een verschil in vergoeding. Om dit verschil weg te nemen is in 2006 besloten dat er geen diensten meer worden geleverd, maar dat bij overlijden een financiële bijdrage wordt verstrekt. De bijdrage is voor alle leden van onze vereniging gelijk. Ook verenigingen om ons heen hebben inmiddels gekozen voor deze bijdrage.

De huidige bijdrage bij een overlijden bedraagt € 600,-.
Dit bedrag wordt vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering.

Daarnaast heeft de vereniging een afspraak met een uitvaartverzorger, (Uitvaartverzorging Westera te Vries), waarbij prijsafspraken worden gemaakt voor onze leden. Ook onze collega verenigingen maken deze afspraken met een uitvaartverzorger. Deze afspraak is voor u een aanzienlijke besparing op de uitvaartkosten.